ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

2. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden ( dit betreft voornameijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd ) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

3. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vr deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

4. Verzekering lichamelijke ongevallen is standaard niet inbegrepen bij de inschrijving voor onze deelnemers. Indien dit is inbegrepen gaat dit duidelijk vermeld staan op de site.

5. Elke deelnemer moet steeds een startnummer zichtbaar dragen op borst of rug.

6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden.

7. De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort wedstrijden/raids en zullen ondanks de aanwezigheid van signaalgevers toch steeds rekening houden met mogelijk wandel- of autoverkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en de algemene wegcode geldt ten allen tijde.

8. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.

9. De prijzenpot en verdeling die op de website vermeld staat is niet definitief en mag eenzijdig door de organisator worden aangepast.

10. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.